12.06.2024

Maankäyttöä voidaan tehostaa, kun lampaidenhoidossa ja aurinkovoiman tuotannossa tehdään yhteistyötä. Yhteistyö hyödyttää sekä lampaidenhoitoa että aurinkovoiman tuotantoa. Aurinkopaneelit tuovat varjoa alueella aterioiville lampaille, ja lampaat helpottavat aurinkopuiston hoitoa.

Espanjassa sijaitseva Nieblan aurinkopuisto on saanut uusia asukkaita. Aurinkopaneelien joukossa on helmikuusta lähtien laiduntanut noin 500 lammasta.

Uusiutuvan energian tuotannossa yhteistyötä tehdään paikallisen lampurin kanssa. Yhteistyö helpottaa aurinkopuiston hoitoa, mutta sen myönteiset vaikutukset heijastuvat myös ympäristöön.

Aurinkopaneelit suojaavat lampaita paahteelta

Nieblan aurinkopuisto sijaitsee Etelä-Espanjan Andalusiassa San Juan del Puertossa, jossa lämpötila voi kohota jo keväällä reilusti yli 30 asteeseen. Puistossa on yhteensä yli 92 000 aurinkopaneelia, joiden varjoihin lampaat pääsevät suojaan paahtavalta auringolta. 

Lampaat pääsevät liikkumaan vapaasti aidatulla alueella, jossa niillä on myös oma rakennus yöpymistä varten. Tarkoituksena on, että lampaat voivat laiduntaa aurinkopuiston alueella suurimman osan vuodesta. 

Taaleri Energian vanhemman vastuullisuusasiantuntijan Laura Tiaisen mukaan energiantuotannon ja lampaidenhoidon yhteensovittamisella voidaan myös vähentää maankäyttöä, millä on oikein tehtynä positiivisia vaikutuksia ympäristöön. Jos lampaat laiduntaisivat omalla alueellaan ja aurinkovoimala toimisi toisella alueella, maa-alaa tarvittaisiin huomattavasti enemmän.

”Maankäytön haitallisia vaikutuksia voidaan minimoida, kun aurinkopuisto ja lampaat käyttävä samaa maa-aluetta.”

Yhteistyö hyödyttää sekä maataloutta että energiantuotantoa erityisesti haastavissa ilmasto-olosuhteissa, kuten Andalusiassa, joka on kärsinyt ja kärsii ilmastonmuutoksen aiheuttamasta kuivuudesta. Kun lampaat laiduntavat aurinkovoimaloiden alueilla, ne edistävät myös maaperän terveyttä lannallaan. Tämä luonnollinen lannoite rikastuttaa maata orgaanisella aineksella, mikrobeilla ja muilla eloperäisillä lajeilla, jotka ovat elintärkeitä maaperän elinvoimaisuudelle. 

Terve maaperä vähentää eroosion riskiä, mikä puolestaan voi vähentää kuivan maaperän pölyn määrää ja näin ollen aurinkopaneelien puhdistuskustannuksia. Maaperä säilyy terveempänä ja aurinkopaneelien ympärillä oleva alue pysyy kunnossa, mikä tekee siitä kestävän ratkaisun energia- ja maataloussektorin haasteisiin.

”Maankäytön haitallisia vaikutuksia voidaan minimoida, kun aurinkopuisto ja lampaat käyttävä samaa maa-aluetta.”

Aurinkopuiston hoito helpottuu

Nieblan aurinkopuisto kuuluu Taaleri SolarWind II -rahastoon, joka on aurinko- ja tuulienergiaan sijoittava kansainvälinen rahasto. 

Kyseessä on Taaleri Energian toinen operatiivisessa vaiheessa oleva aurinkopuisto. Parhaillaan Taaleri Energialla on yli 30 aurinkovoima- ja hybridikehityshanketta Suomessa, Kreikassa, Liettuassa, Puolassa, Serbiassa, Espanjassa ja Ruotsissa. Hybridihankkeet koostuvat maatuulivoimasta ja aurinkovoimasta.

Taaleri Energia kehittää teollisen kokoluokan tuuli-, aurinko- ja energiavarastointihankkeita sekä sijoittaa niihin. Taaleri Energian tiimi kehittää uusiutuvan energian hankkeita niiden alkumetreistä lähtien. Hankekehitykseen kuuluu muun muassa erilaisia lupaprosesseja, ympäristöön ja sidosryhmiin liittyvien selvitysten tekoa sekä yhteistyötä ja neuvottelua maanomistajien kanssa.

Lampaiden laidunnus aurinkopuistoissa ei ole vielä erityisen yleistä, vaikka lampaat helpottavat aurinkopuiston hoitoa. Jos lampaita ei olisi, ruohonleikkurit surisivat tiuhaan alueella, jolloin syntyisi ylimääräisiä kustannuksia. Idea lampaiden laiduntamiseen tuli Taaleri Energian paikalliselta yhteistyökumppanilta, joka ehdotti yhteistyötä lampurin kanssa. 

Uusiutuvaa energiaa 27 000 kotitaloudelle

Nieblan aurinkopuisto saavutti operatiivisen vaiheensa viime vuonna (2023) eli nyt se toimii täydellä kapasiteetillaan.

50 megawatin aurinkoenergiahankkeen arvioidaan tuottavan sähköä vuodessa noin 106 gigawattituntia, mikä vastaa noin 27 000 kotitalouden sähkönkulutusta Espanjassa. Nieblan hankkeen tuottama uusiutuvan energian arvioidaan välttävän noin 34 800 tonnia päästöjä (tCO2e) vuosittain. 

Tiainen toteaa, että aurinkovoimalla on merkittävä rooli vihreässä siirtymässä ja päästöjen vähentämisessä. 

”Vihreän siirtymän myötä, suuntaamme kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin. Tämän keskiössä ja sitä vauhdittamassa on uusiutuva energia. Energiantarve ja energiaomavaraisuuden tarve kasvavat maailmassa jatkuvasti. Maapallon kantokyvyn kannalta on tärkeää, että saamme kasvatettua uusiutuvan energian tuotantoa reilusti ja inklusiivisesti.”

Teollisen kokoluokan tuuli- ja aurinkoenergian tuotantokustannukset ovat laskeneet 60–80 prosenttia viimeisten kymmenen vuoden aikana, ja useimmissa maissa ne ovat nyt halvimmat tavat rakentaa uutta sähköntuotantokapasiteettia. Tuuli- ja aurinkoenergia tuottavat 2050 vuoteen mennessä lähes 70 % maailman sähköstä.

« Takaisin: Artikkelit

Edellinen
Tuulivoiman tekninen kehityskulku on ollut huimaa – voimaloiden maksimituotantokapasiteetti on yli kaksinkertaistunut