Raportit ja esitykset

Taaleri julkaisee taloudellista asemaansa ja suorituskykyään kuvaavia raportteja puolivuosittain. Taaleri Oyj:n julkaisemat tilinpäätökset, puolivuosikatsaukset sekä niihin liittyvät esitysdiat ja vuosikertomukset löytyvät tältä sivulta.

Taaleri-konsernin taloushallinto vastaa julkistettavien tilinpäätös- ja osavuosikatsaustietojen kokoamisesta ja hoitaa ulkoiseen laskentaan liittyvät tehtävät (kuten kotimaisten konserniyhtiöiden kirjanpito, tilinpäätökset ja viranomaisraportointi). Lisäksi konsernin taloushallinto huolehtii ulkomaisten tytäryhtiöiden toimittamien tietojen yhdistelystä. Taalerin kirjanpitokäytännössä on siirrytty vuonna 2015 kansainväliseen IFRS-käytäntöön, joka on pörssiyhtiöiden raportointikäytäntö. 

Taalerin tulos 2017 - Toimitusjohtajan kommentti

Viime vuosi oli Taalerille erinomainen. Vuosi oli alhaisen korkotason, olemattoman inflaation ja nousevien pörssikurssien aikaa. Se vaikutti omaan toimintaamme ja liikevaihtomme olikin 81 miljoonaa euroa, kasvaen lähes 34 % edellisvuoteen verrattuna. Liikevoittomme nousi 27,6 miljoonaan euroon, joka tarkoittaa liikevoittoprosenttina 34. Hoidettava varallisuus kasvoi 5,6 miljardiin euroon.