Raportit ja esitykset

Taaleri julkaisee taloudellista asemaansa ja suorituskykyään kuvaavia raportteja puolivuosittain. Taaleri Oyj:n julkaisemat tilinpäätökset, puolivuosikatsaukset sekä niihin liittyvät esitysdiat ja vuosikertomukset löytyvät tältä sivulta.

Taaleri-konsernin taloushallinto vastaa julkistettavien tilinpäätös- ja osavuosikatsaustietojen kokoamisesta ja hoitaa ulkoiseen laskentaan liittyvät tehtävät (kuten kotimaisten konserniyhtiöiden kirjanpito, tilinpäätökset ja viranomaisraportointi). Lisäksi konsernin taloushallinto huolehtii ulkomaisten tytäryhtiöiden toimittamien tietojen yhdistelystä. Taalerin kirjanpitokäytännössä on siirrytty vuonna 2015 kansainväliseen IFRS-käytäntöön, joka on pörssiyhtiöiden raportointikäytäntö. 

Taalerin puolivuositulos 2017 - Toimitusjohtajan kommentti

Taalerilla oli vahva tuloskehitys alkuvuonna. Kannattavuus parani alkuvuonna selvästi ja menestyneet sijoitus- ja pääomarahastot ovat hyvän tuloksen taustalla. Saimme 500 uutta osakkeenomistajaa ja 400 uutta asiakasta. Hallinnoitavat varat ovart nousseet vuodessa yli miljardi euroa 5,3 miljardiin euroon. Taalerin toimitusjohtaja Juhani Elomaa kommentoi tuoreeltaan Taalerin tulosta.